חיפוש
מוצרים
כתבות
כתבות/עיצוב גנים/תכנון גינת הבית

תכנון גינת הבית:
תקציר יום עיון שניתן על ידי משתלת קל שתיל למתישבי רעות
כבסיס מידע והתמצאות בנושא תכנון הגינה: צמחיה ריצוף, גידור ומערכות השקייה

א. תכנון "חומש" של הגינה

התכנון הינו הבסיס לביצוע כל עבודה בחצר ובגן.
התכנון יכול להתבצע על ידי מתכנן חיצוני, או ע"י המשתכן בעצמו.
בכל מקרה על המשתכן לגבש לעצמו בראיה כללית את
רצונותיו ומאוויו, וזאת על מנת שיילקחו בחשבון באותה
תוכנית "חומש".
התוכנית חייבת להתיחס למירב הפרטים/האפשרויות
בתכנון. מבחינת הביצוע יתכן ביצוע בשלבים, וזאת על פי
שיקוליו של המשתכן (היכולת הכלכלית).
הבסיס לפיו מתבצע התכנון הינו תוכנית המגרש והבית
הנמצאים בידי כל משתכן (בד"כ תוכנית של 1:100)
אותה יש לשכפל מספר פעמים ולהשתמש בשכפולים
כטיוטא לתכנון החצר והגינה.
במידה ובמגרש מצויים כבר עצים, שיחים, סלעים מקומיים, שבילים מרוצפים ומבני עזר –
יש להעלות גם אותם על
אותה תוכנית.
עם טיוטא זו –ניגש לחלוקה הכללית של החצר.

בסיס התוכנית הנה הרחבה המרכזית, שנמצאת בד"כ
ביציאה מחדר האורחים לרחבה המרוצפת ולמדשאה
הצמודה אליה או לחילופין איזור מחופה בחיפוי מינרלי
כחצץ, חלוקים, או טוף.
הרחבה והדשא יוצרים יחדו את מרכז הגינה שבו יתרכזו
עיקר הפעילויות והבילוים.
נוסיף לטיוטת התכנון את הפרגולה שתיתן לנו את הצל
החיוני, את המסלעות, המעברים והשבילים המרוצפים,
כמו כן נחשוב גם על פינה להתקנת מתלה כביסה, מכלי
דלק להסקה, איזור לאיכסון סירה וכד'.
לתוכנית הבסיסית שביצענו נוסיף תוך שימוש בצבעים-
קווי תאורה ומערכות השקייה.
אלה יעזרו לנו להמנע מלשכוח את העברתם תחת התשתית
בעת הכנתה.

                

 

                
            

                                          

                         

 

ב. תשתית "כבדה"

לאחר ביצוע אותה תוכנית "חומש" רצוי להתחל בביצוע התשתית הכוללת: מסלעות, ריצופים, שבילים מרוצפים, שתילת עצים בוגרים וכל דבר אחר הדורש חפירה, שינוי
פני הקרקע ושימוש בכלים כבדים, וזאת על מנת שלא
נהיה זקוקים בעתיד לרמוס שתילים ומערכות לביצוע
עבודות מסוג זה.
שוב נדגיש שלא לשכוח מעברים מתחת לתשתית
בהתאם לצרכים בתוכנית ה"חומש" בכל הקשור בתאורה ובמערכות השקייה.

ג. מערכת השקייה

ראש מערכת ההשקייה מורכב מקוצב מים או מחשבון השקייה. תפקיד השניים להפסיק את ההשקייה בגמר
הזמן או כמות המים הקצובה. לנ"ל מצורף מסנן של
120 מ"ש והמהדרין יוסיפו גם מערכת דישון מראש
המערכת יובילו מספר צינורות מים "למעגלי ההשקיה" המתוכננים. בגינה קטנה ובינונית נחוצים לפחות שניים
עד שלושה מעגלים, לדוגמא: מעגל דשא, מעגל עצי פרי ומעגל צמחיה ומסלעות.

ד. דשא

במידה והחלטנו "ללכת" על דשא, נדאג ששטחו יהיה בעל ההיקף הקטן ביותר, וזאת מטעמי חסכון בעבודה ובמים ("מיעוט קנטים").
הדשא חייב ליהיות נטו דהיינו
 –
אין לשתול במרכזו עצים, שיחים, ופרחים, אותם נשתול בהיקף, וזאת על מנת לקבל את השטח המירבי לניצול ולאחזקה קלה. כמובן רצוי לחבר את הדשא וכך נקבל את רחבת הגינה והפעילות.
הערה: גישה זו מתאימה לגינות קטנות ובינוניות, לגינון ציבורי או בגינות גדולות תיכנון הדשא שונה מעט.
מעגל ההשקייה או מעגלי ההשקייה (תלוי בספיקה) יהיה מורכב ממטרות רצוי "קופצות" וזאת למנוע שבירתן בעת משחק.
הממטרה ה"קופצת" נכנסת עם גמר ההשקיה להתקן הנמצא באדמה.
לדשא קטן ובינוני נבחר בממטרות עם קוטרי השקייה קטנים או בינוניים ונשתדל להציב, מבלי לחסוך, את כמות הממטרות שיתנו לנו את הפיזור המיטבי והאחיד של המים על כל פני הדשא
והדשא בלבד! יש להעזר שוב באותה תוכנית אב ובעזרת מחוגא ולודא, על סמך נתוני הממטיר את המיקום הטוב ביותר לממטרות.
יש להשתדל להתאים את גזרת ההמטרה ואת פיות הממטירים בהתאם.
עדיף להשקיע מעט יותר בממטרות נוספות על מנת לקבל כיסוי טוב שיחסוך לנו מים בעתיד.

                                                              

צמחיה ומסלעות

מעגל נוסף יהיה מעגל הצמחיה שיהיה מורכב ממעגלי משנה שישקו את המסלעות, הצמחיה, גדרות החי ועצי הפרי.
המעגלים יהיו מורכבים בעיקר מצינורות טיפטוף עם אפשרות לתוספת של
מספר מתזים במקומות הדורשים הרטבה מוגברת ותוספת לחות.
הערה: בעת יצירת מעגלי המשנה במעגל הטיפטוף יש לקחת בחשבון כי
לאחר תקופת מה הגדר החיה תגיע לגודלה הרצוי או באיזורים מסוימים
שבהם בחרנו צמחיה חסכונית במים לא תידרש תכיפות רבה בהשקייה
 –

נדאג שמעגלים אלה יהיו ניתנים לניתוק זמני ע"י ברז בתחילתם, שיפתח
אוטומטית רק אחת לכמה השקיות.
כמו כן נזכיר גם את אפשרות איסוף המים הדלוחים בבית (מי כביסה,
מקלחות, מטבח ומזגנים) לשימוש בהשקיית הגינה, בעיקר להשקיית
המדשאה.

שתילהגן חסכוני במים 

לאחר ביצוע תשתית ההשקייה (לא מומלץ לשתול לפני הנחת מערכת
השקייה מסודרת)
 –
ניגש לעצם התכנון והשתילה.
בתכנון הצמחייה וחלוקתה בגינה רצוי להעזר באנשים (או במשתלה) בעלי
ידע בסיסי בשטח הנ"ל,כמו כן מומלץ להעזר בעיניים "ולצלם" מגינות קיימות איזורים שניראים לנו מתוכננים היטב ולהיפך
 – גינות שניראות גרוע –
לנתח ולהסיק מהו הגורם להתרשמותינו, ובהתאם להקיש ולתרגם את הנ"ל לתכנון
וביצוע הגינה.
ניתן להביא למשתלה ענף או פרח של צמח שמוצא חן, ולברר את שמו ונתוניו, ובהתאם לכך לתכננו בגינה.
בעת תיכנון הגינה לא נשכח כמובן את העצים אשר תפקידם לתת את הצל והמיקרו-אקלים עם גדילתם.
נשתדל להתמקד גם במשפחות צמחים חסכוניים במים אשר לאחר קליטתם
בגינה זקוקים רק למספר מועט של השקיות עזר בשנה
 –
ביניהם נימנים
צמחים אוסטרלים,צמחים ים תיכוניים שונים,ערערים וסוקולנטים.

הערה: רשימת צמחים כנ"ל ניתנת להשגה במשתלת "קל שתיל".
לאחר שתילת השתילים בגנה יש לדאוג להשקייתם המסודרת וזאת עד
לקליטתם המוחלטת בגינה.
נוסיף כי רצוי לבצע את מירב השתילות בתקופת הסתיו המוקדם, או בחורף
ובאביב המוקדם וזאת על מנת להעזר בגשמים לתקופת התבססות הצמחים.
כמו כן מומלץ לפזר מיד לאחר השתילה שיכבת חיפוי אורגני של כ 10 ס"מ
למניעת עשביה ולחיסכון במים.

                             

       

ה. חיפוי

כפי שכבר צויין - ח
יפוי הקרקע בשכבה של כ 10 ס"מ לערך יתן לנו
בידוד הקרקע מחום היום, מאיבוד מים וכן מקרה מקרה בחורף.                               
במדידה שנערכה בצוהרי יום הגיעו להפרש של כ 25 מעלות צלסיוס
בין קרקע מחופה לבין קרקע ללא חיפוי.
החיפוי חוסך מים גם ע"י בידוד הקרקע וגם ע"י מניעת צמיחה של
עשביה שהינה צרכנית מים גדולה.
החיפוי נחלק לחיפוי אנאורגאני כדוגמת חצץ, חלוקים, טוף, ולחיפוי
אורגני שעיקרו קליפות עצים ורסק עץ.
בחיפוי האנאורגאני נשתמש הן כתחליף לדשא ברחבה המרכזית. והן
כחיפוי במסלעות ובאיזורי צמחיה כסוקולנטים וקקטוסים שבהם אין אנו מוסיפים שתילים לאחר השתילה הבסיסית.
בחיפוי האורגני נשתמש בין עצים וצמחים בגינה, חיפוי זה  מתפרק
לאט והופך לזבל אורגני המטייב את הקרקע ואין שום בעיה להוסיף
ולשנות צמחיה.
החיפוי האורגני מבודד מעולה, חוסך במים ומונע עשביה.

למידע נוסף על חיפוי קרקע מרסק עץ של קל-שתיל.

עיבוד אגרוטכני לחיסכון במים

במידה ואין אנו משתמשים בחיפוי יש צורך עקבי לתחח ולעבד את שיכבת
הקרקע העליונה של הגינה ע"י עידור או קילטור.
הרגבים שנוצרים בפעולה זו מהווי כעין חיפוי המונע את התחממות הקרקע שמתחת לרגבים וקוטע את האיוד הנוצר ע"י הפעולה הנימית של המים
מהאדמה ובכך מקטין את איבוד המים.
כמו כן בעצם הקילטור אנו מונעים את התפתחות העשבים המתחרים על
המים. יש צורך לחזור על פעולת הקילטור מידי תקופה קצרה.

גיזום וכיסוח

ככל שנרבה לכסח את המדשאה ולהקטין את שטח העלווה
של הדשא , כך נקטין את איבוד המים ע"י איודם מהעלים, ובדרך זו נוכל
להגדיל את מרווחי ההשקיה.
נכון הדבר גם לגבי גיזום גדרות- החי והשיחים.
נוסיף כי בגזם ניתן להשתמש בחיפוי הגינה ע"י גריסתו במכונה ניידת
מיוחדת הנמצאת לשרותכם במשתלת "קל שתיל".

לסיכום

כפי שהסקתם מתקציר זה אין להתיחס לגינה ולחצר כאילו הם חלק שולי של הבית שאינו דורש תכנון
ומחשבה- להיפך. הגינה היא דבר חי ומשתנה שבו נבלה חלק ניכר מזמננו. לפיכך אנו מקווים כי בעזרת
תקציר זה יהיה לכם לעזר בתיכנון גינתכם.

נשמח לעמוד לשרותכם גם בעתיד.
בהזדמנות זו נזכיר כי במשתלת "קל שתיל" תצוגה מתמדת של סוגי ריצוף,פרגולה,גדרות עץ ורשת
ומבחר גדול מאד של צמחי גן ובית, עצי פרי ונוי, מסלעות וכו'.
 

משתלת קל-שתיל: 09-8663340

 

יריב: 052-4442902

                                                    

בניית אתריםבניית אתריםעולם הגן - אתר הבית של משתלות וונדי וקלשתיל